Φιλοσοφία

Η εταιρία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ μέσα στον χώρο του κουφώματος ξεχωρίζει για την:

  • Δυνατότητα επιλογής σε μεγάλη ποικιλία σειρών και εταιριών προφίλ αλουμινίου
  • Συνεργασία με τις καλύτερες εταιρίες προμήθειας πρώτων υλών καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή των αλουμινοκατασκευών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και βαφείων
  • Συνεργασία με τα καλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία καθώς και της δυνατότητας εύρεσης εύστοχων λύσεων σε απαιτητικά αρχιτεκτονικά προβλήματα
  • Προσωπική σχέση με τον πελάτη
  • Δυνατότητα να αναλάβει έργα τόσο εντός όσο και εκτός Αττικής