Πιστοποιητικά ποιότητας

  • Ανήκει στον σύνδεσμο Ελλήνων κατασκευαστών αλουμινίου (ΣΕΚΑ) και έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα SEKA-Q-System 2:2007 που παρέχει πιστοποίηση ποιότητας τόσο για την παραγωγή όσο και για την τοποθέτηση των κατασκευών αλουμινίου.
  • Έχει πιστοποιηθεί στην κατασκευή πυράντοχου συστήματος Schuco firestop II-EI60 και έχει την τεχνογνωσία να κατασκευάζει κούφωμα του συστήματος Schuco firestop II-EI60 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Schüco International KG.